Wspierajmy Ukrainę na koncertach – startuje inicjatywa
SOIAR we współpracy z PCPM

Wspierajmy Ukrainę na koncertach to akcja Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych przy współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, stworzona, aby pomóc Ukrainkom i Ukraińcom w związku z barbarzyńską inwazją Rosji na ich kraj.

Dzięki inicjatywie wykorzystamy dziesiątki organizowanych przez członków SOIAR koncertów w Polsce do przeprowadzenia różnych akcji na rzecz wsparcia działań Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w obliczu nieustającego kryzysu oraz jego skutków w nadchodzących miesiącach.
 
Członkowie SOIAR wspólnie odpowiadają za większość koncertów oraz festiwali odbywających się w Polsce.
 
Z pomocą Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, koncerty organizowane przez promotorów zrzeszonych w SOIAR stają się platformą wsparcia dla Ukrainy:

  1. podczas organizowanych przez członków SOIAR wydarzeń uczestnicy w łatwy sposób, za pomocą kodu QR, mogą dokonywać bezpośrednich wpłat na dedykowane naszej akcji subkonto PCPM;
  2. członkowie SOIAR będą promować kod QR i dedykowane subkonto PCPM we własnych mediach społecznościowych oraz poprzez inne kanały komunikacji;
  3. wpłaty indywidualne organizatorów: w ramach inicjatywy, członkowie SOIAR będą przekazywać darowizny na dedykowane subkonto PCPM;
  4. cegiełka: do cen biletów na wybrane wydarzenia (jeszcze nie ogłoszone) organizatorzy mogą dodać cegiełkę - dochód z cegiełek przekazywany będzie w formie darowizny na dedykowane subkonto PCPM.

Środki zebrane podczas akcji Wspierajmy Ukrainę na koncertach zostaną wykorzystane na odbudowę ukraińskich szkół, a także na edukację i rozwój dzieci i młodzieży z Ukrainy. Będą to dodatkowe lekcje języka polskiego, zajęcia adaptujące do nauki w polskiej szkole, zajęcia artystyczne i rozwojowe pozwalające radzić sobie ze stresem, organizacja czasu wolnego w wakacje, stypendia oraz zatrudnianie dla uchodźców na stanowiskach pomocników nauczycieli w szkołach. Działania będą realizowane w Polsce i Ukrainie.

Akcja ma charakter długofalowy i potrwa minimum do końca roku 2022.

Link do akcji: https://pcpm.org.pl/koncerty

Nr konta mBank: 92114010100000522868001027. Tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy